horeca

HoReCa un pasākumi

HoReCa

SIA Depozīta Iepakojuma Operators nodrošina uzņēmumiem un organizācijām, kuru darbības rezultātā to rīcībā regulāri nonāk liels apjoms izlietota depozīta iepakojuma, papildu pakalpojumu – depozīta iepakojuma bezmaksas savākšanu no uzņēmuma. Pakalpojums domāts galvenokārt HoReCa nozares pārstāvjiem (viesnīcas, restorāni, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi), lielu biroju un konferenču centriem, kā arī citiem uzņēmumiem vai organizācijām. Noslēdzot līgumu un uzkrājot noteiktu daudzumu tukšā depozīta iepakojuma, depozīta sistēmas operators nodrošinās bezmaksas iepakojuma savākšanu no uzņēmuma telpām un par katru saņemto depozīta iepakojumu atmaksās uzņēmumam depozīta maksu.

Piemērs vidējam izvešanas apjomam no HoReCa nozares uzņēmumiem Latvijā (aizņemtā grīdas platība ~1m2):

• ~250 plastmasas pudeļu vai skārdeņu iepakojumi;

• ~250 vienreizlietojamā stikla iepakojumi;

• ~180 atkārtoti uzpildāma stikla pudeles (kastēs).

 


Labās prakses vadlīnijas attiecībā uz depozīta iepakojumu apriti sabiedriskās ēdināšanas vietās:
• Ja ēdināšanas vietā iepakojums nonāk klienta rīcībā, depozīta maksa var tikt iekļauta rēķinā. Klientam ir tiesības izvēlēties, vai šo iepakojumu ņemt līdzi un atgūt 0.10 EUR, nododot to kādā no depozīta punktiem, vai arī atstāt turpat, tādējādi tukšajam iepakojumam paliekot uzņēmuma rīcībā.
• Ja ēdināšanas vietā dzēriens tiek ieliets glāzē vai izlietotā tara klienta rīcībā nenonāk, depozīta maksu par šo dzērienu uzņēmums neiekasē.

Dokumenti

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta attiecas uz tādiem Klientiem, kas sniedz ēdināšanas, viesmīlības, telpu izīrēšanas, konferenču organizēšanas vai veic cita veida darbību, un nav obligāti jāpiedalās depozīta iepakojuma sistēmā, tomēr tā rīcībā nonāk izlietotais depozīta iepakojums, kuru tas vēlas nodot DIO apsaimniekošanai depozīta sistēmas ietvaros.

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar elektroniski drošu parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta - elektroniskai parakstīšanai
Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta


Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa

Dokumenti

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta attiecas uz tādiem Klientiem, kas sniedz ēdināšanas, viesmīlības, telpu izīrēšanas, konferenču organizēšanas vai veic cita veida darbību, un nav obligāti jāpiedalās depozīta iepakojuma sistēmā, tomēr tā rīcībā nonāk izlietotais depozīta iepakojums, kuru tas vēlas nodot DIO apsaimniekošanai depozīta sistēmas ietvaros.

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar elektroniski drošu parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta - elektroniskai parakstīšanai
Līgums par Depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta


Rokasgrāmata nav jāparaksta, tomēr tā ir neatņemama līguma sastāvdaļa

Pasākumu organizatoriem

SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) publisko Pasākumu organizatoriem, kuru rīcībā nonāk liels apjoms izlietotā depozīta iepakojuma, piedāvā maksas pakalpojumu – depozīta iepakojumu savākšanu un depozīta maksas atgriešanu ar pārskaitījumu. Pakalpojums būs izdevīgs un ērts tiem pasākumiem, kuros plānots savākt vairāk nekā 1000 depozīta iepakojumus.

Lai pieteiktos pakalpojumam, Pasākuma organizatoram jāaizpilda pieteikums (skat. sadaļu “Dokumenti”) un jānorāda pasākuma tehniskās specifikācijas, kā arī nepieciešamais depozīta iepakojumu transportēšanas vienību (maisi un/vai konteineri) skaits. DIO izskatīs iesūtīto pieteikumu un uz tā pamata sagatavos sadarbības līgumu, kā arī aprēķinās pakalpojuma izmaksas.

Pakalpojums pielāgots dažāda mēroga pasākumu apkalpošanai:

  • Mazie pasākumi (plānotais depozīta iepakojumu skaits: 1000 līdz 3000 gab.)

  • Lielie pasākumi (plānotais depozīta iepakojumu skaits: >3000 gab.)

 

Aizpildīts pieteikums jānosūta SIA Depozīta Iepakojuma Operators pārstāvjiem uz tirgotajs@dio.lv. Pēc pieteikuma izskatīšanas DIO ar jums sazināsies un vienosies par Līguma slēgšanu.

Līgums par depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta attiecas uz tādiem Klientiem, kas nodrošina publisko pasākumu norisi un kuru rīcībā nonāk izlietotais depozīta iepakojums, kuru tas vēlas nodot DIO apsaimniekošanai depozīta sistēmas ietvaros.

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, tas jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

Pakalpojuma apraksts “Depozīta iepakojumu apsaimniekošana publiskos pasākumos”

SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) publisko Pasākumu organizatoriem, kuru rīcībā nonāk liels apjoms izlietotā depozīta iepakojuma, piedāvā maksas pakalpojumu – depozīta iepakojumu savākšanu un depozīta maksas atgriešanu ar pārskaitījumu. Pakalpojums būs izdevīgs un ērts tiem pasākumiem, kuros plānots savākt vairāk nekā 1000 depozīta iepakojumus.

Lai pieteiktos pakalpojumam, Pasākuma organizatoram jāaizpilda pieteikums (skat. sadaļu “Dokumenti”) un jānorāda pasākuma tehniskās specifikācijas, kā arī nepieciešamais depozīta iepakojumu transportēšanas vienību (maisi un/vai konteineri) skaits. DIO izskatīs iesūtīto pieteikumu un uz tā pamata sagatavos sadarbības līgumu, kā arī aprēķinās pakalpojuma izmaksas.

Pakalpojums pielāgots dažāda mēroga pasākumu apkalpošanai:

  • Mazie pasākumi (plānotais depozīta iepakojumu skaits: 1000 līdz 3000 gab.)

  • Lielie pasākumi (plānotais depozīta iepakojumu skaits: >3000 gab.)

 

Pasākumu organizatoriem

Aizpildīts pieteikums jānosūta SIA Depozīta Iepakojuma Operators pārstāvjiem uz tirgotajs@dio.lv. Pēc pieteikuma izskatīšanas DIO ar jums sazināsies un vienosies par Līguma slēgšanu.

Līgums par depozīta iepakojuma pieņemšanu no Klienta attiecas uz tādiem Klientiem, kas nodrošina publisko pasākumu norisi un kuru rīcībā nonāk izlietotais depozīta iepakojums, kuru tas vēlas nodot DIO apsaimniekošanai depozīta sistēmas ietvaros.

Korekti aizpildīts līgums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta rekvizītos norādītājai personai uz tirgotajs@dio.lv.

Izdrukājot līgumu un parakstot to papīra formātā, tas jānosūta uz adresi: SIA Depozīta Iepakojuma Operators, Granīta iela 27, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119, Latvija.

Pakalpojuma apraksts “Depozīta iepakojumu apsaimniekošana publiskos pasākumos”

Biežāk uzdotie jautājumi


Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu

Biežāk uzdotie jautājumi

Noslēdzot līgumu ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators, tiks nodrošināti transportēšanas maisi un to aizdares, kuros varēs uzglabāt tukšo depozīta iepakojumu.

Iepakojumi jāsašķiro un jāsagatavo transportēšanai, vadoties pēc informācijas, kas atrodama rokasgrāmatā HoReCa pārstāvjiem.

Iepakojumu izvešanu veic DIO, iepriekš saskaņojot izvešanas grafiku ar HoReCa pārstāvi.

Individuālā dizaina atkārtoti uzpildāmo stiklu nodod ražotājam, HoReCa pārstāvim ar ražotāju par to iepriekš vienojoties.

Lai izvērtētu pakalpojuma nepieciešamību, aicinām apzināties potenciālos tukšā depozīta iepakojuma apjomus un iespējas organizēt to savākšanu un nodošanu depozīta punktos, izmantojot iekšējos resursus. Savukārt DIO nodrošinātais pakalpojums būs izdevīgs un ērts tiem pasākumiem, kuros plānots savākt vairāk nekā 1000 depozīta iepakojumus, kā arī tajos pasākumos, kuros plānots izdalīt dalībniekiem tūlītējai lietošanai lielu apjomu dzērienu depozīta iepakojumos.

Jā, izstrādātais pakalpojums paredz vairākas maksas pozīcijas, tostarp:

  • Uzglabāšanas un transportēšanas maisu iegāde;
  • Konteineru noma;
  • Konteineru/maisu piegāde uz pasākuma vietu;
  • Pilno maisu/konteineru savākšana no pasākuma vietas u.c. 

Precīzas pakalpojuma izmaksas tiks aprēķinātas pēc aizpildītā pieteikuma izskatīšanas.

Pasākuma organizatora pienākums ir nodrošināt, ka maisos/konteineros atrodas tikai tukši un nesaplacināti depozīta iepakojumi. Ja maisos/konteineros kopā ar depozīta iepakojumiem atrodas arī citi materiāli vai atkritumi, vai arī daudzi depozīta iepakojumi nav iztukšoti, DIO ir tiesīgs piemērot soda naudu – līdz 10 EUR par vienu maisu vai līdz 25 EUR par vienu konteineru.

Pēc iepakojumu savākšanas no pasākuma vietas tie tiks nogādāti uz DIO Uzskaites un šķirošanas centru, kur tie tiks uzskaitīti. Pēc uzskaites veikšanas DIO atgriezīs depozīta maksu par nodotajiem iepakojumiem, veicot pārskaitījumu uz Pasākuma organizatora līgumā norādīto bankas kontu līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Klientam tāpat ir iespēja saņemto depozīta maksu novirzīt kādam no DIO aktuālajiem labdarības projektiem.

Noslēdzot līgumu ar SIA Depozīta Iepakojuma Operators, tiks nodrošināti transportēšanas maisi un to aizdares, un/vai konteineri, kuros varēs uzglabāt un nodot tukšo depozīta iepakojumu.

Iepakojumi jāsašķiro un jāsagatavo transportēšanai, vadoties pēc Līgumā norādītās informācijas.

Iepakojumu izvešanu veic DIO. Ja puses nevienojas citādi, tad izvešana notiek darba dienās un darba laikā.

Neatradi savu jautājumu?

Sazinies ar mūsu kontaktpersonu