Aktualitātes

Plāno izmaiņas depozīta sistēmas dalības maksā no 2024. gada 1. maija

 

Atbilstoši depozīta sistēmas darbības plānam, DIO ir sagatavojis Depozīta sistēmas dalības maksas projektu nākamajam periodam, un tas, pamatojoties uz Iepakojuma likumā noteikto, ir ticis iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) š.g. 14. februārī. Dalības maksas projekts ir aprēķināts saskaņā ar Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku – ņemti vērā depozīta sistēmas iepriekšējo periodu darbības rezultāti, kā arī turpmāko periodu prognozes tirgū laistajam depozīta iepakojuma apjomam, atgriešanas rādītājiem, kā arī prognozētajām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksām.

DIO ierosina, ka jaunās dalības maksas varētu stāties spēkā 2024. gada 1. maijā.

Atgādinām, ka DIO budžets tiek plānots pēc bezpeļņas principa un depozīta iepakotāju (dzērienu ražotāju un importētāju) maksātā dalības maksa sedz to depozīta sistēmas darbības izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no materiālu pārdošanas un neizmaksātās depozīta maksas par sistēmā neatgriezto iepakojumu. Dalības maksas projektā ievērots precīzs izmaksu attiecināšanas princips, kas novērš jebkādu šķērssubsīdiju esamību starp dažādiem materiālu veidiem.

 

Būtiskākie faktori, kas ietekmē dalības maksu, ir depozīta iepakojumu atgriešanas īpatsvars un pārstrādājamo materiālu pārdošanas cenas, kas ir tiešā veidā sasaistītas ar pārstrādājamo materiālu biržas un tirgus cenām. Vienlaikus jāizceļ, ka 2023. gadā depozīta iepakojumu atgriešanas īpatsvars ir bijis zemāks par plānoto. Tam ir vairāki iemesli – depozīta sistēmas tvēruma paplašināšana 2023. gadā ar atsevišķu pārejas periodu 6 mēnešu garumā; aktīva pārrobežu tirdzniecība, kuras cēlonis ir akcīzes nodokļa atšķirības starp Latviju un Igauniju, kā rezultātā daļa Latvijas tirgū laistā depozīta iepakojuma nepaliek Latvijā. Tāpat jāņem vērā, ka atsevišķu sabiedrības grupu iesaistes līmenis noteiktu depozīta iepakojuma produktu grupu atgriešanā ir bijis zemāks nekā prognozēts.

Neskatoties uz faktiskajiem atgriešanas rādītājiem 2023. gadā, kas ir zemāki par prognozēto, depozīta sistēma pārsniedz valsts noteiktos savākšanas mērķus. 2024. gadā DIO prognozē palielināt atgriešanas īpatsvaru vidēji par 4% salīdzinājumā ar faktiskajiem 2023. gada rādītājiem – no 80% līdz 84%.

 

Paredzētās dalības maksas izmaiņas pa iepakojumu veidiem

Ņemot vērā peļņas un zaudējumu pārnešanas principu no iepriekšējiem periodiem uz nākamajiem, kas noteikts SPRK metodikā, kā arī pateicoties efektīvākiem iepakojumu apsaimniekošanas principiem, jaunajā Dalības maksas projektā ir iespējams dalības maksu samazinājums četriem iepakojumu veidiem – metāls (Fe), vienreiz lietojamais stikls, atkārtoti lietojamais stikls (universālais un individuālā dizaina) –, kā arī dalības maksas saglabāšana nulles līmenī metālam (Al).

 

Tāpat 2023. gadā tika pieredzēts nozīmīgs plastmasas materiālu cenu kritums – 64% samazinājums bezkrāsainai plastmasai un 50% samazinājums krāsainai plastmasai, salīdzinot ar vidējo materiālu cenu 2022. gadā, kas rezultējās būtiski zemākos ieņēmumos, pārdodot materiālu pārstrādei. Šī iemesla dēļ plastmasas (caurspīdīga) iepakojuma grupai tiek plānots dalības maksas pieaugums jaunajā Dalības maksas projektā. Savukārt otrai plastmasas (krāsaina) iepakojuma grupai dalības maksas izmaiņas ir minimālas, jo cenas samazinājumu izlīdzina iepakojumu atgriešanas īpatsvars, kas ir zemāks par iepriekš prognozēto.

 

Plašāka informācija un publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atrodama šeit.

 

Atbilstoši depozīta sistēmas darbības plānam, DIO ir sagatavojis Depozīta sistēmas dalības maksas projektu nākamajam periodam, un tas, pamatojoties uz Iepakojuma likumā noteikto, ir ticis iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) š.g. 14. februārī. Dalības maksas projekts ir aprēķināts saskaņā ar Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku – ņemti vērā depozīta sistēmas iepriekšējo periodu darbības rezultāti, kā arī turpmāko periodu prognozes tirgū laistajam depozīta iepakojuma apjomam, atgriešanas rādītājiem, kā arī prognozētajām depozīta iepakojuma apsaimniekošanas izmaksām.

DIO ierosina, ka jaunās dalības maksas varētu stāties spēkā 2024. gada 1. maijā.

Atgādinām, ka DIO budžets tiek plānots pēc bezpeļņas principa un depozīta iepakotāju (dzērienu ražotāju un importētāju) maksātā dalības maksa sedz to depozīta sistēmas darbības izmaksu daļu, ko nenosedz ieņēmumi no materiālu pārdošanas un neizmaksātās depozīta maksas par sistēmā neatgriezto iepakojumu. Dalības maksas projektā ievērots precīzs izmaksu attiecināšanas princips, kas novērš jebkādu šķērssubsīdiju esamību starp dažādiem materiālu veidiem.

 

Būtiskākie faktori, kas ietekmē dalības maksu, ir depozīta iepakojumu atgriešanas īpatsvars un pārstrādājamo materiālu pārdošanas cenas, kas ir tiešā veidā sasaistītas ar pārstrādājamo materiālu biržas un tirgus cenām. Vienlaikus jāizceļ, ka 2023. gadā depozīta iepakojumu atgriešanas īpatsvars ir bijis zemāks par plānoto. Tam ir vairāki iemesli – depozīta sistēmas tvēruma paplašināšana 2023. gadā ar atsevišķu pārejas periodu 6 mēnešu garumā; aktīva pārrobežu tirdzniecība, kuras cēlonis ir akcīzes nodokļa atšķirības starp Latviju un Igauniju, kā rezultātā daļa Latvijas tirgū laistā depozīta iepakojuma nepaliek Latvijā. Tāpat jāņem vērā, ka atsevišķu sabiedrības grupu iesaistes līmenis noteiktu depozīta iepakojuma produktu grupu atgriešanā ir bijis zemāks nekā prognozēts.

Neskatoties uz faktiskajiem atgriešanas rādītājiem 2023. gadā, kas ir zemāki par prognozēto, depozīta sistēma pārsniedz valsts noteiktos savākšanas mērķus. 2024. gadā DIO prognozē palielināt atgriešanas īpatsvaru vidēji par 4% salīdzinājumā ar faktiskajiem 2023. gada rādītājiem – no 80% līdz 84%.

 

Paredzētās dalības maksas izmaiņas pa iepakojumu veidiem

Ņemot vērā peļņas un zaudējumu pārnešanas principu no iepriekšējiem periodiem uz nākamajiem, kas noteikts SPRK metodikā, kā arī pateicoties efektīvākiem iepakojumu apsaimniekošanas principiem, jaunajā Dalības maksas projektā ir iespējams dalības maksu samazinājums četriem iepakojumu veidiem – metāls (Fe), vienreiz lietojamais stikls, atkārtoti lietojamais stikls (universālais un individuālā dizaina) –, kā arī dalības maksas saglabāšana nulles līmenī metālam (Al).

 

Tāpat 2023. gadā tika pieredzēts nozīmīgs plastmasas materiālu cenu kritums – 64% samazinājums bezkrāsainai plastmasai un 50% samazinājums krāsainai plastmasai, salīdzinot ar vidējo materiālu cenu 2022. gadā, kas rezultējās būtiski zemākos ieņēmumos, pārdodot materiālu pārstrādei. Šī iemesla dēļ plastmasas (caurspīdīga) iepakojuma grupai tiek plānots dalības maksas pieaugums jaunajā Dalības maksas projektā. Savukārt otrai plastmasas (krāsaina) iepakojuma grupai dalības maksas izmaiņas ir minimālas, jo cenas samazinājumu izlīdzina iepakojumu atgriešanas īpatsvars, kas ir zemāks par iepriekš prognozēto.

 

Plašāka informācija un publikācija izdevumā "Latvijas Vēstnesis" atrodama šeit.