Aktualitātes

Pārskatīta depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksa; mazajiem tirgotājiem tā būtiski pieaugs

 

Noslēdzies depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksas funkcionālais audits, ko veica neatkarīgais auditors SIA “Deloitte Latvia”. Ņemot vērā audita rezultātus un sadarbojoties ar depozīta iepakojuma pārdevējus pārstāvošajām organizācijām –  Latvijas pārtikas tirgotāju asociāciju, Latvijas mazumtirgotāju biedrību, Latvijas tirgotāju asociāciju un Latvijas degvielas tirgotāju asociāciju – SIA “Deloitte Latvia” ir izstrādājis jaunu apsaimniekošanas maksas aprēķina modeli, saskaņā ar kuru aprēķinātās apsaimniekošanas maksas vērtības stāsies spēkā 2024. gada 1. martā. Lielākās izmaiņas skars manuālos depozīta punktus un tirgotājus, kuru tirdzniecības vietās izvietots mazais taromāta modelis – apsaimniekošanas maksa šiem depozīta punktiem pieaugs par attiecīgi 28% un 54%.

Apsaimniekošanas maksas izmaiņas skars visa veida depozīta punktus

Jaunā apsaimniekošanas maksa par vienu pieņemto iepakojumu depozīta punktiem, kuros izvietots mazais taromāts, būs lielāka vidēji par 54%, bet manuālajās pieņemšanas vietās – vidēji par 28%. Atbilstoši audita rezultātiem, depozīta punktos, kuri ir izvietoti DIO nodrošinātajos āra kioskos, vidējā apsaimniekošanas maksa būs par 24% mazāka, savukārt vietās, kur lielas vai vidējas jaudas taromāti atrodas tirgotāju telpās – par 20% mazāka. Audita rezultāti liecina, ka lielākajos depozīta punktos iepakojumu pieņemšanas process ir efektīvāks un vidējie pieņemtā iepakojuma apjomi uz vienu vietu ir būtiski lielāki.

Tādējādi apsaimniekošanas maksa, kas tiks izmaksāta Latvijas mazajām depozīta iepakojumu pieņemšanas vietām, būs augstākā Eiropā, bet apsaimniekošanas maksa pieņemšanas vietām ar lielajiem un vidējiem taromātiem – aptuveni kaimiņvalsts Igaunijas līmenī.

“Vasaras noslēgumā neatkarīgais auditors uzsāka ļoti apjomīgu un detalizētu apsaimniekošanas maksas auditu, kura laikā tika mērītas visas darbības, kas tiek veiktas tirgotāju pusē un ir nepieciešamas depozīta iepakojuma apsaimniekošanai. Tādējādi varējām izvērtēt, vai noteiktā apsaimniekošanas maksa atbilst darbam, ko tirgotāji veic ikdienā, apkalpojot depozīta iepakojumu pieņemšanas punktus. Būtiskākās izmaiņas sagaida Latvijas mazos tirgotājus, kas pieņem depozīta iepakojumus manuāli vai ar mazā taromāta starpniecību – no nākamā gada marta viņiem pienāksies krietni lielāka maksa par katru pieņemto iepakojumu,” stāsta SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Neatkarīgais auditors izvērtēšanas procesā iesaistīja gan operatoru, gan tirgotājus

Apsaimniekošanas maksas audits tika veikts 75 dažāda izmēra un pieņemšanas veida depozīta punktos gan Rīgā un Pierīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās un lauku rajonos. Izlasē proporcionāli tika iekļautas visa veida pieņemšanas vietas, tostarp visu lielāko  mazumtirdzniecības tīklu pārstāvētās tirdzniecības vietas un arī mazie veikali.

Balstoties uz audita rezultātiem un 2023. gada depozīta sistēmas darbības datiem, SIA “Deloitte Latvia” izstrādāja jaunu apsaimniekošanas maksas aprēķina modeli, ar ko tika iepazīstināts gan depozīta sistēmas operators, gan depozīta iepakojuma pārdevējus pārstāvošās organizācijas. Divu mēnešu garumā organizācijām bija iespēja sniegt savus komentārus un ierosinājumus, turklāt visi šie priekšlikumi tika izvērtēti un lielākā daļa arī ņemta vērā, gatavojot apsaimniekošanas maksas aprēķina modeļa gala versiju.

SIA “Deloitte Latvia” ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, kas sniedz audita, nodokļu, juridiskos, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk kā 160 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību. Viņi ir vieni no galvenajiem dalībniekiem Eiropas atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas konsultāciju tirgū, kas savu 25 darbības gadu laikā snieguši konsultācijas par vides aizsardzību, klimata pārmaiņu riskiem, atkritumu apsaimniekošanu un ilgtspēju simtiem klientu.

Apsaimniekošanas maksa sedz visas ar depozīta iepakojumu pieņemšanu saistītās izmaksas, kas rodas tirgotājam un ko nosaka likums, piemēram, patērētā elektrība, interneta pieslēgums un darba spēka izmaksas. Izņēmums ir depozīta pieņemšanas iekārtu izmaksas, kuras DIO nodrošina tirgotājiem bez maksas. Paredzams, ka 2024. gadā depozīta sistēmas operators tirgotājiem izmaksās aptuveni 9 miljonus eiro.

 

Noslēdzies depozīta sistēmas apsaimniekošanas maksas funkcionālais audits, ko veica neatkarīgais auditors SIA “Deloitte Latvia”. Ņemot vērā audita rezultātus un sadarbojoties ar depozīta iepakojuma pārdevējus pārstāvošajām organizācijām –  Latvijas pārtikas tirgotāju asociāciju, Latvijas mazumtirgotāju biedrību, Latvijas tirgotāju asociāciju un Latvijas degvielas tirgotāju asociāciju – SIA “Deloitte Latvia” ir izstrādājis jaunu apsaimniekošanas maksas aprēķina modeli, saskaņā ar kuru aprēķinātās apsaimniekošanas maksas vērtības stāsies spēkā 2024. gada 1. martā. Lielākās izmaiņas skars manuālos depozīta punktus un tirgotājus, kuru tirdzniecības vietās izvietots mazais taromāta modelis – apsaimniekošanas maksa šiem depozīta punktiem pieaugs par attiecīgi 28% un 54%.

Apsaimniekošanas maksas izmaiņas skars visa veida depozīta punktus

Jaunā apsaimniekošanas maksa par vienu pieņemto iepakojumu depozīta punktiem, kuros izvietots mazais taromāts, būs lielāka vidēji par 54%, bet manuālajās pieņemšanas vietās – vidēji par 28%. Atbilstoši audita rezultātiem, depozīta punktos, kuri ir izvietoti DIO nodrošinātajos āra kioskos, vidējā apsaimniekošanas maksa būs par 24% mazāka, savukārt vietās, kur lielas vai vidējas jaudas taromāti atrodas tirgotāju telpās – par 20% mazāka. Audita rezultāti liecina, ka lielākajos depozīta punktos iepakojumu pieņemšanas process ir efektīvāks un vidējie pieņemtā iepakojuma apjomi uz vienu vietu ir būtiski lielāki.

Tādējādi apsaimniekošanas maksa, kas tiks izmaksāta Latvijas mazajām depozīta iepakojumu pieņemšanas vietām, būs augstākā Eiropā, bet apsaimniekošanas maksa pieņemšanas vietām ar lielajiem un vidējiem taromātiem – aptuveni kaimiņvalsts Igaunijas līmenī.

“Vasaras noslēgumā neatkarīgais auditors uzsāka ļoti apjomīgu un detalizētu apsaimniekošanas maksas auditu, kura laikā tika mērītas visas darbības, kas tiek veiktas tirgotāju pusē un ir nepieciešamas depozīta iepakojuma apsaimniekošanai. Tādējādi varējām izvērtēt, vai noteiktā apsaimniekošanas maksa atbilst darbam, ko tirgotāji veic ikdienā, apkalpojot depozīta iepakojumu pieņemšanas punktus. Būtiskākās izmaiņas sagaida Latvijas mazos tirgotājus, kas pieņem depozīta iepakojumus manuāli vai ar mazā taromāta starpniecību – no nākamā gada marta viņiem pienāksies krietni lielāka maksa par katru pieņemto iepakojumu,” stāsta SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Neatkarīgais auditors izvērtēšanas procesā iesaistīja gan operatoru, gan tirgotājus

Apsaimniekošanas maksas audits tika veikts 75 dažāda izmēra un pieņemšanas veida depozīta punktos gan Rīgā un Pierīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās un lauku rajonos. Izlasē proporcionāli tika iekļautas visa veida pieņemšanas vietas, tostarp visu lielāko  mazumtirdzniecības tīklu pārstāvētās tirdzniecības vietas un arī mazie veikali.

Balstoties uz audita rezultātiem un 2023. gada depozīta sistēmas darbības datiem, SIA “Deloitte Latvia” izstrādāja jaunu apsaimniekošanas maksas aprēķina modeli, ar ko tika iepazīstināts gan depozīta sistēmas operators, gan depozīta iepakojuma pārdevējus pārstāvošās organizācijas. Divu mēnešu garumā organizācijām bija iespēja sniegt savus komentārus un ierosinājumus, turklāt visi šie priekšlikumi tika izvērtēti un lielākā daļa arī ņemta vērā, gatavojot apsaimniekošanas maksas aprēķina modeļa gala versiju.

SIA “Deloitte Latvia” ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, kas sniedz audita, nodokļu, juridiskos, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk kā 160 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību. Viņi ir vieni no galvenajiem dalībniekiem Eiropas atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomikas konsultāciju tirgū, kas savu 25 darbības gadu laikā snieguši konsultācijas par vides aizsardzību, klimata pārmaiņu riskiem, atkritumu apsaimniekošanu un ilgtspēju simtiem klientu.

Apsaimniekošanas maksa sedz visas ar depozīta iepakojumu pieņemšanu saistītās izmaksas, kas rodas tirgotājam un ko nosaka likums, piemēram, patērētā elektrība, interneta pieslēgums un darba spēka izmaksas. Izņēmums ir depozīta pieņemšanas iekārtu izmaksas, kuras DIO nodrošina tirgotājiem bez maksas. Paredzams, ka 2024. gadā depozīta sistēmas operators tirgotājiem izmaksās aptuveni 9 miljonus eiro.


Citas aktualitātes

15.Feb.2024

Plāno izmaiņas depozīta sistēmas dalības maksā no 2024. gada 1. maija

Atbilstoši depozīta sistēmas darbības plānam, DIO ir sagatavojis Depozīta sistēmas dalības maksas projektu nākamajam periodam, un tas, pamatojoties uz Iepakojuma likumā noteikto, ir ticis iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) š.g. 14. februārī.

01.Feb.2024

Divos gados pēc depozīta sistēmas ieviešanas plastmasas pudeļu skaits Latvijas piekrastē samazinājies par 61%

2024. gada 1. februārī aprit divi gadi, kopš Latvijā sāka darboties dzērienu iepakojumu depozīta sistēma. Kā apliecina biedrības “Zaļā brīvība” un Vides izglītības fonda veiktā piekrastes monitoringa rezultāti, 17 pētījumam izvēlētajos piekrastes objektos izmesto plastmasas pudeļu skaits samazinājies par 61%, salīdzinot ar datiem pirms depozīta sistēmas ieviešanas (2021.g.).

18.Jan.2024

Pērn no HoReCa sektora savākti 3,8 miljoni depozīta iepakojumu

2023. gada ietvaros DIO no HoReCa nozares uzņēmiem (viesnīcas, restorāni, sabiedriskās ēdināšanas vietas), kas ir noslēguši līgumu ar DIO par bezmaksas depozīta iepakojumu savākšanu, ir saņēmis 3,8 miljonus taras vienību – tas ir aptuveni 1% no visiem pērn depozīta sistēmā nodotajiem iepakojumiem. DIO aicina arī citus uzņēmumus,  kuru rīcībā regulāri nonāk liels apjoms izlietota depozīta iepakojuma, noslēgt ar viņiem līgumu, lai tukšās taras nodošana būtu ērtāka un efektīvāka.